Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Więcej »

Zasada równości szans

Zasada równości szans

Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans.

Więcej »

Galeria szkoły

Galeria szkoły

Galeria przedstawia zdjęcia pracowni, wyposażenia i z życia szkoły.

Więcej »