Biuro projektu

Biuro projektu „Absolwent na 5-tkę!!!”
I piętro budynku głównego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica
ul. Szkolna 1-3
98-400 Wieruszów

kierownik projektu – Anna Trafarska

koordynator ds. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i ds. wyjazdów edukacyjnych  – Halina Paluch

pracownik administracyjny biura projektu – Magdalena Cebula

Kontakt:
e-mail: absolwent@na5.powiat-wieruszowski.pl
faks: 62 783–10-71