Międzynarodowe Targi ITM Poznań 2013

7 czerwca 2013 roku uczniowie z naszej szkoły w ramach projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w zwiedzaniu Międzynarodowych Targów Poznańskich ITM 2013. Czytaj więcej »

Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER 2013 Poznań

W dniu 15 maja 2013 roku w ramach projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowana została wycieczka do Poznania. Celem wyprawy było zwiedzenie Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2013. Młodzież  zwiedzając ekspozycje miała możliwość Czytaj więcej »

Wyjazd studyjny do Wrocławia na uczelnie wyższe

W dniu 27 marca odbył się kolejny wyjazd uczniów klas maturalnych w ramach projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego reali­zo­wa­nego w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisłąwa Sta­szica w Wie­ru­szo­wie. Uczestnicy projektu zwiedzili Czytaj więcej »

Wyjazd studyjny na Uczelnie Wyższe do Łodzi

W dniu 21 marca 2013 roku w ramach projektu „Absolwent na 5-tkę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisłąwa Staszica w Wieruszowie, zorganizowana została wycieczka dydaktyczna na Uczelnie Wyższe – Politechnikę Łódzką i Społeczną Akademię Nauk do Czytaj więcej »

Międzynarodowe Targi Automaticon 2013

W dniu 19 marca 2013 roku w ramach projektu „Absolwent na 5-tkę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowana została wycieczka do Warszawy. Celem wyprawy było zwiedzenie Międzynarodowych Targów Automaticon 2013 oraz Rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W wycieczce uczestniczyli uczniowie technikum mechatronicznego wraz z opiekunami: Czytaj więcej »

Wyjazd ma Międzynarodowe Targi Mody „Fashion Fair”

W dniu 20 lutego 2013 roku w ramach projektu „Absolwent na 5-tkę”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowana została wycieczka dydaktyczna na Międzynarodowe Targi Mody „Fashion Fair” do Poznania. W Targach Mody uczestniczyli uczniowie z klasy 4 Th wraz z opiekunami Czytaj więcej »

Wyjazd na Międzynarodowe Targi Poznańskie „BUDMA”

W dniu 30 stycznia 2013 roku odbyła się wycieczka dydaktyczna dla uczniów  klasy 4 Tmb ZSP im. S. Staszica w Wieruszowie na Międzynarodowe Targi Poznańskie „BUDMA” do Poznania. Wyjazd został zorganizowany z Projektu „Absolwent na 5-tkę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierownikiem wyjazdu studyjnego była Pani Beata Królikowska.  Czytaj więcej »

Zapraszamy do udziału w kursie obsługi programu Bricscad

Zespół projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” zaprasza osoby chętne do wzięcia udziału w kursie  obsługi programu komputerowego wspomagania projektowego Bricscad. Warunkiem zgłoszenia i uczestnictwa w kursie jest ukończone 18 lat oraz uczęszczanie do klasy III lub IV technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie. Wszystkie chętne uczennice i chętnych uczniów zapraszamy do biura projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” (pokój na I piętrze w głównym budynku ZSP). Jeśli zgłosi się co najmniej 15 osób wówczas w ramach środków projektu zostanie zorganizowany ww. kurs dot. obsługi programu Bricscad w wymiarze 50 godzin dydaktycznych. Na zgłoszenia czekamy do 21.12.2012 roku (piątek).

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w biurze projektu „Absolwent na 5-tkę!!!”.

Spotkania organizacyjne

W dniu 06.12.2012 roku (czwartek) o godzinie  14:30 tj. na 8 godzinie lekcyjnej w bibliotece odbędzie się spotkanie uczniów chętnych do wzięcia udziału w kursie eksploatacji sieci i urządzeń do 1kV i powyżej w ramach projektu „Absolwent na 5-tkę!!!”.

07.12.2012 roku (piątek) o godzinie 15:15 w bibliotece odbędzie się spotkanie uczniów chętnych do wzięcia udziału w kursie obsługi wózków widłowych w ramach projektu „Absolwent na 5-tkę!!!”.

10.12.2012 roku (poniedziałek) na drugiej godzinie lekcyjnej (godzina 9:55) w bibliotece szkolnej odbędzie się spotkanie uczniów chętnych do wzięcia udziału w kursie obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu „Absolwent na 5-tkę!!!”. Czytaj więcej »

Spotkanie organizacyjne w sprawie kursu AutoCad

W dniu 05.12.2012 r. (środa) o godzinie  14:30 tj. na 8 godzinie lekcyjnej w bibliotece odbędzie się spotkanie uczniów chętnych do wzięcia udziału w kursie AutoCad w ramach projektu „Absolwent na 5-tkę!!!”. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy informacyjnej projektu „Absolwent na 5-tkę!!!”. Podczas spotkania przeprowadzony zostanie test sprawdzający minimalną wiedzę, umożliwiający rozpoczęcie kursu. Nie przystąpienie do testu będzie równoznaczne z rezygnacją z kursu obsługi programu AutoCad. Kurs rozpocznie się 7 grudnia 2012 r., szczegóły będą przekazane uczestnikom kursu.