Informacje ogólne

„Absolwent ma 5-tkę!!!” – to projekt konkursowy POKL/II/9.2/11 w ramach:
Priorytetu IX. – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Realizatorem projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” jest
Powiat Wieruszowski/
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

Projekt „Absolwent na 5-tke!!!”  będzie realizowany w ZSP im. St. Staszica w okresie od  1.09.2012 do 31.08.2013 roku, na realizację którego pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane na realizację projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 355.355,25 zł co stanowi 85% wartości projektu. Pozostałą kwotę 62.709,75 zł stanowi wkład własny projektodawcy. Wartość całkowita projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” wynosi 418.065,00 zł.

Głównym celem projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” jest podniesienie do końca sierpnia 2013 roku atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie poprzez realizację programu rozwojowego szkoły, służącego wzmacnianiu zdolności 160 uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia. Projekt skierowany jest do 100 uczniów i uczennic klas IV oraz 60 uczniów i uczennic klas III technikum: ekonomicznego, mechatronicznego, mechanicznego, elektrycznego, budowlanego, hotelarstwa oraz handlowego.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. Wyrównanie do końca sierpnia 2013 roku, dysproporcji edukacyjnych 100 uczniów i uczennic klas IV w zakresie kształcenia zawodowego w technikach poprzez udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych przygotowujących do zdania egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
  2. Podniesienie o 10% do końca I półrocza 2013 roku poziomu kompetencji kluczowych 120 uczniów i uczennic o dodatkowe umiejętności specjalistyczne, zwiększające szanse na rynku pracy poprzez uczestnictwo w kursach.
  3. Zwiększenie do końca maja 2013 roku umiejętności dotyczących rozwoju zawodowego 100 uczniów i uczennic klas IV poprze wdrożenie programu doradztwa edukacyjno – zawodowego i opracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju Uczniów – IPRU.

Dla uczniów i uczennic klas IV zaplanowano zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminu zawodowego zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej, a także wizyty studyjne na targi m. in.: Automaticon, ITM Polska, Expopower, Budma, Invest Hotel, Next Season. Ponadto dla beneficjentów ostatecznych zaplanowano przeprowadzenie warsztatów pn. „Budujemy swoją przyszłość” z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Poszerzeniem oferty edukacyjnej szkoły będzie możliwości wzięcia udziału przez uczniów klas III i IV – beneficjentów ostatecznych projektu w kursach: obsługi programu AutoCad, spawacza MAG, eksploatacji sieci i urządzeń do 1kv i powyżej, wspomagania projektowego Bricsad, operatora wózków widłowych, obsługi kasy fiskalnej, księgowości czy w kursie kadrowo – płacowym.