Klasy IV

Zadanie 1 – Zajęcia dla klasy IV t. ekonomicznego

Zadanie 2 – Zajęcia dla klasy IV t. mechatronicznego

Zadanie 3 – Zajęcia dla klasy IV t. mechanicznego

Zadanie 4 – Zajęcia dla klasy IV t. elektrycznego

Zadanie 5 – Zajęcia dla klasy IV t. budowlanego

Zadanie 6 – Zajęcia dla klasy IV t. hotelarskiego

Zadanie 7 – Zajęcia dla klasy IV t. handlowego

Działania zaplanowane dla uczennic i uczniów klas IV w ramach projektu „Absolwent na 5-tkę!!!”

Uczniowie klas IV w ramach projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” będą uczestniczyć w:

 • zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  Zaplanowana ilość godzin zajęć teoretycznych: 25 spotkań x 2 godziny/tygodniowo = 50 godzin w okresie od 1.10.2012 do 30.04.2013
  Zaplanowana ilość godzin zajęć praktycznych: 25 spotkań x 2 godziny/tygodniowo = 50 godzin w okresie od 1.10.2012 do 30.04.2013
 • warsztatach pn. „Budujemy swoją przyszłość” z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego z doradcą zawodowym, pedagogiem, psychologiem
  Zajęcia z doradcą zawodowym – grupowe (7 grup; grupa = klasa): 5 spotkań x 1 godzina
  Zajęcia z pedagogiem – grupowe (7 grup; grupa = klasa): 5 spotkań x 1 godzina
  Zajęcia z psychologiem – grupowe (7 grup; grupa = klasa): 5 spotkań x 1 godzina
  Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym – dla każdej osoby 1 godzina spotkania
  Zajęcia indywidualne z pedagogiem – dla każdej osoby 1 godzina spotkania
  Dla każdej uczestniczki i każdego uczestnika warsztatu pn. „Budujemy swoją przyszłość” opracowany zostanie Indywidualny Plan Rozwoju.
 • wyjazdach na wyższe uczelnie do Łodzi i Wrocławia w 2013 roku
  Wyjazd do Łodzi na : Politechnikę Łódzką oraz Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania
  Wyjazd do Wrocławia na: Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Ekonomiczny
 • jednodniowych wyjazdach studyjnych na targi (szczegóły w tabeli nr 1)
  Tabela 1 – wyjazdy edukacyjne na targi dla czwartoklasistów w ramach uzupełnienia warsztatów pn. „Budujemy swoją przyszłość”

  uczniowie klas IV technikum: wyjazd na targi: termin wyjazdu:
  hotelarstwa Invest Hotel do Poznania październik 2012
  budownictwa Budma do Poznania styczeń 2013
  mechatronicznego Automaticon do Warszawy marzec 2013
  elektrycznego Expopwer do Poznania maj 2013
  mechanicznego ITM Polska do Poznania czerwiec 2013
  handlowego Next Season do Poznania 2013
 • kursach specjalistycznych (szczegóły w zakładce: „Kursy zawodowe”)
  Ilość miejsc ograniczone, w kursach uczestniczyć będą także uczniowie klas IIIKursy zaplanowane w ramach środków projektu „Absolwent na 5-tkę!!!”:
  • obsługi programu AutoCad
  • spawacza MAG
  • eksploatacji sieci i urządzeń do 1 kV i powyżej
  • komputerowym, wspomagania projektowego Bricsad
  • operatora wózków widłowych
  • obsługi kasy fiskalnej
  • księgowości
  • kadrowo – płacowym

Aby skorzystać bezpłatnie z wyżej wymienionych: zajęć, wyjazdów i kursów konieczna jest pisemna deklaracja (na odpowiednim druku).

Szczegółowe informacje znajdą się:

 • w zakładce „Aktualności”,
 • na tablicy informacyjnej projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” (gablota na II piętrze w budynku ZSP im. St. Staszica)
 • oraz zostaną przekazane przez pracowników biura projektu.