Kursy zawodowe – Kurs eks­plo­ata­cji sieci i urzą­dzeń do 1 kV i powyżej

Kurs AutoCAD

Kurs spawacza MAG

Kurs eksploatacji sieci i urządzeń do 1 kV i powyżej

Kurs Bricscad

Kurs na wózki widłowe

Kurs obsługi kas fiskalnych

Kurs księgowości

Kurs kadrowo-płacowy

Celem kursu eksploatacji sieci i urządzeń do 1 kV i powyżej jest przygotowanie do egzaminu i pracy na stanowisku elektryka – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV i powyżej 1kV w zakresie remontów, konserwacji, montażu lub obsługi – tzn. uprawnienia elektryczne.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

 • wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
 • organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
 • rodzaje sprzętu ochronnego na stanowisku,
 • sprzęt zabezpieczający i ostrzegawczy,
 • tablice bezpieczeństwa,
 • prawo budowlane,
 • prawo energetyczne,
 • obowiązki pracownika,
 • obowiązki pracodawcy,
 • straty energii – rodzaje, przyczyny,
 • rodzaje ochron przeciwpożarowych,
 • racjonalne gospodarowanie energią elektryczną,
 • ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym,
 • transport ręczny,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku eksploatacji elektryka.

Harmonogram kursu Eksploatacji sieci i urządzeń do 1 kV i powyżej

Lista uczestników/czek zakwalifikowanych do udziału w kursie eksploatacji sieci i urządzeń do 1kV i powyżej