Kursy zawodowe – Kurs na wózki widłowe

Kurs AutoCAD

Kurs spawacza MAG

Kurs eksploatacji sieci i urządzeń do 1 kV i powyżej

Kurs Bricscad

Kurs na wózki widłowe

Kurs obsługi kas fiskalnych

Kurs księgowości

Kurs kadrowo-płacowy

Celem kursu operatorów wózków widłowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do kierowania wózkami jezdniowymi napędzanych wraz z bezpieczną wymiana butli gazowej. Uczestnicy kursu mają możliwość uzyskania uprawnień zezwalających do kierowania wózkami różnych typów. W myśl obowiązujących przepisów obsługę i konserwację wózków można powierzyć osobie posiadającej odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia. Według aktualnego stanu prawnego od obsługi wózków widłowych jezdniowych napędzanych może być dopuszczona osoba, która uzyskała uprawnienia operatora ważne na terenie całego kraju oraz imienne zezwolenie do obsługi wózków wydane przez pracodawcę ważne tylko na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

Celem kursu na wózki widłowe jest nauka i zdobycie uprawnień zezwalających do kierowania wózkami jezdniowymi akumulatorowymi i spalinowymi.

  • Budową i zasadami działania wózków jezdniowych różnych typów
  • Czynnościami operatora przy obsłudze wózków przed i po pracy
  • Czynnościami operatora w czasie pracy wózkami
  • Wiadomościami bhp i wybranymi przepisami ruchu drogowego
  • Wiadomościami o dozorze technicznym
  • Jazdą do przodu i do tyłu po prostej
  • Jazdą do przodu i do tyłu po różnych torach
  • Jazda po pochyłościach
  • Dojeżdżaniem do palety, podejmowaniem jej, przeważeniem i układaniem w wyznaczonym miejscu
  • Podnoszeniem ładunku na określoną wysokość

Harmonogram Kursu na wózki widłowe

Lista uczestników/czek zakwalifikowanych do udziału w kursie na operatów wózków widłowych