Otagowano z " rekrutacja"

Rekrutacja do projektu „Absolwent na 5-tkę!!!”

Termin rekrutacji: 19 wrzesień – 1 październik 2012 roku

Uczennice i uczniowie klas III i IV technikum chcąc wziąć udział w kursach wypełniają zgłoszenie, które można pobrać w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu.

 Zgłoszenie chęci udziału w kursie w ramach projektu  „Absolwent na 5-tkę!!!”

Uczennice i uczniowie klas IV technikum chcąc wziąć udział w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny dostępny w biurze projektu „Absolwent na 5-tkę!!!”.

Miejsce składania dokumentów: Biuro projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” (I piętro w budynku ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie)