Wyjazd studyjny na Uczelnie Wyższe do Łodzi

W dniu 21 marca 2013 roku w ramach projektu „Absolwent na 5-tkę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisłąwa Staszica w Wieruszowie, zorganizowana została wycieczka dydaktyczna na Uczelnie Wyższe – Politechnikę Łódzką i Społeczną Akademię Nauk do Łodzi. W wycieczce uczestniczyli uczniowie z klas 4 Th, 4 Tt, 4 Tbm, 4 Tek, 4 Thot wraz z opiekunami Małgorzatą Walacik, Andrzeliną Petalas, Jadwigą Kołodziej, Karoliną Zaleśną, Waldemarem Konarskim i Stanisławem Kowalińskim.

Celem wyjazdu studyjnego było wyrównanie szans edukacyjno-wychowawczych, rozbudzenie i zainteresowanie uczniów dalszą edukacją, zapoznanie maturzystów z ofertą kształcenia, warunkami studiowania i rekrutacją na wyżej wymienionych uczelniach wyższych.